21 MARTIE – ZIUA INTERNATIONALA PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINARII RASIALE

Tema anului 2018 este promovarea toleranței, incluziunii, unității și respectului pentru diversitate în contextul combaterii discriminării rasiale.

Fiecarei persoanei i se cuvin drepturile omului fără discriminare.

Drepturile la egalitate și la nediscriminare sunt pietrele de temelie ale legii drepturilor omului. Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/) afirmă că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Iar pe baza articolului 2, fiecaruia i se cuvin toate drepturile și libertățile stabilite în Declarație, fără deosebire de rasă sau de orice alt fel.

Cu toate acestea, rasismul, xenofobia și intoleranța sunt probleme predominante în toate societățile, iar practicile discriminatorii sunt răspândite, în special în ceea ce privește migranții și refugiații, precum și persoanele de origine africană.

Statele sunt îndemnate să ia măsuri cuprinzătoare pentru a combate rasismul, discriminarea rasială, xenofobia și intoleranța asociată și să promoveze toleranța, incluziunea, unitatea și respectul față de diversitate.

În fiecare zi, fiecare dintre noi se poate opune prejudecăților rasiale și atitudinilor intolerante. În perioada premergătoare celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului din decembrie 2018, ne putem alatura luptei împotriva rasismului și susținerii drepturilor omului! (http://www.standup4humanrights.org/en/index.html)

In Romania, stiti bine ca discriminarea se manifestă pe planuri multiple, determinând tratamente diferenţiate, în funcţie de caracteristicile oamenilor, putând fi percepută în diverse moduri şi circumstanţe, în locurile publice, private, dar şi în cadrul serviciilor publice, în relaţia cu autorităţile locale, în sistemul medical, pe piaţa muncii, cu precadere asupra minoritatilor rrome.

În ceea ce privește finanțarea Uniunii Europene pentru integrarea rromilor, în România, în perioada 2007-2013, s-au alocat 19,7 miliarde € din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din Fondul de coeziune și din Fondul Social European (FSE). Aceste fonduri susțin o varietate amplă de investiții sectoriale, inclusiv cele referitoare la rromi, cum ar fi ajutorul financiar pentru locuințe și infrastructura socială. Pentru perioada 2014-2020, României i se vor aloca fonduri europene în valoare de 22,9 miliarde € (la prețurile actuale), 15,95 miliarde € provenind din FSE și FEDR, pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei.

Excluziunea socio-economica a rromilor se regaseste, nu numai in Romania, ci si in celelalte state ale Uniunii Europene. Comisia Europeana a adoptat pentru perioada 2011-2020, un tratat pentru integrarea rromilor, unde se gasesc detaliat politicile si masurile concrete ce trebuiesc aplicate. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173)

Potrivit Raportului ActiveWatch cu privire la discursul instigator la ură din România în perioada 2014-2015, în perioada analizată, cultura a fost principalul mijloc prin care s-a încercat apropierea societății de grupurile vulnerabile, expuse discursului intolerant, un rol deosebit avându-l filmul, ca instrument de promovare, dar si prin intermediul muzicii, dansurilor și meșteșugurilor tradiţionale.

In incheiere, o citam pe autoarea Andreea Blandu, care a reusit sa formuleze un gand colectiv: „Combaterea discriminării la nivelul mentalului colectiv rămâne o misiune extrem de dificilă, întrucât putem vorbi despre eliminarea totală a discriminării, numai în măsura în care fiecare cetățean va reuși să îi privească pe membrii celorlalte comunități etnice, ca fiind cetățeni cu drepturi și libertăți egale.

Într-o lume a contrastelor, dezideratul unei societăți ideale care să privească demnitatea umană ca fiind valoarea supermă, poate fi atins numai prin educație, atunci când oamenii vor învăța să aprecieze frumusețea diversității, lăsându-se uniți și nu dezbinați de detaliile care îi definesc.”

Pentru mai multe detalii in ceea ce priveste acest subiect, puteti accesa www.qvorum.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *