Prin evenimentele civice ne propunem să dezvoltăm nivelul de conștientizare al populației generale din România asupra unor factori negativi importanți ai societății, ce reprezintă încă obstacole în calea respectării drepturilor omului, în mod egal și nediscriminatoriu (în funcție de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut), conform Declarației Universale ale Drepturilor Omului.

Așadar, prin aceste evenimente ne dorim combaterea rasismului și a xenofobiei, discriminării, inegalității sociale, și atragerea atenției asupra impactului negativ produs de către aceste obstacole.

Mai mult, promovăm cetățenia activă prin implicarea tinerilor (mai ales a tinerilor cu oportunități reduse NEET) în activități civice, voluntariat, sprijinim valorile Europene și dezvoltarea sentimentului de apartenență și solidaritate Europeană, precum și înțelegerea reciprocă în medii interculturale.

De asemenea, ne dorim să promovăm educația non-formală, inter-culturală, precum și inițiativa, spiritul antreprenorial și cretivitatea în rândul tinerilor.

Asociația COSI urmarește calendarul Zilelor Internaționale ale Națiunilor Unite, identifică acele zile internaționale ce prezintă obiective comune și acționează ca un multiplicator în randul societății românești al acestora.

Mai multe informații:

– Calendarul Zilelor Internaționale ale Națiunilor Unite
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/index.html

– Declarația Universală a Drepturilor Omului
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/