COSI (Civic Orientation and Social Integration) – Orientare Civică și Incluziune Socială) este o organizație non-guvernamentală și non-profit care are ca scop principal promovarea incluziunii sociale a copiilor, tinerilor si adulților cu posibilități limitate sau nevoi speciale. ONG-ul urmărește să combată fenomenul excluderii de orice tip prin actiuni sociale si evenimente de ridicare al nivelului de constientizare.
În ceea ce privește activitățile pe plan social, obiectivele principale includ ajutarea persoanelor sau grupurilor dezavantajate să depășească situațiile problematice oferindu-le asistență în încercarea de a obține un nivel de trai decent.
Pe plan civic, organizația interacționează cu tineri la nivel local și național, lucrând permanent pentru a introduce educația non-formală cu scopul de a promova și stimula gândirea critică și creativă, noi forme de educare și învățare, astfel oferindu-le indivizilor oportunitatea de a deveni cetățeni activi și orientați către schimbare.
Așadar, COSI își propune să prevină cercul vicios al excluderii sociale de orice natură.