Prin intemediul acțiunilor umanitare desfășurate, Asociația COSI urmarește sprijinirea și ajutorarea persoanelor aflate în situații critice de marginalizare, săracie extremă și excluziune socială. Înțelegem sărăcia extremă ca fiind acea situație de a nu dispune de suficientă hrană, bunuri, obiecte vestimentare, apă şi combustibil, de a nu avea o locuinţă corespunzătoare, precum şi acces la educaţie şi la îngrijire medicală.

Mai precis, grupul țintă al acținilor umanitare este format din indivizi sau grupuri/familii vulnerabile (în special copii și tineri) care sunt victimele unor circumstanțe independente de acțiunile proprii și care au ajuns în situații de sărăcie extremă și/sau excluziune socială, sau care nu au capacitatea de a-și îmbunătăți condiția economico-financiară fară ajutor extern.

Ajutorul umanitar, care constă în finanţare materială, furnizarea de bunuri sau servicii, este menit să sprijine beneficiarii să se re-acţioneze sau să depășească situațiile defavorizate în care se află. Aceste acțiuni oferă asistența necesară beneficiarilor de a face primul pas în incluziunea socială pe termen lung, prin asigurarea oportunităților de a participa în mod relevant la viața societății și de a se bucura de un tratament și șanse egale.

Așadar, prin sprijinul acordat, ne dorim ca beneficiarii să se integreze/reintegreze pe piața muncii, în sistemul educațional și/sau sistemul medical.

Acţiunile noastre se bazează pe principiile umanitare fundamentale de umanitate, neutralitate, imparţialitate, independenţă și respect pentru demnitatea beneficiarilor, însă și responsabilizarea beneficiarilor.