Asociația COSI este implicată activ din anul 2014 în Programul Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

Aceste proiecte au scopul de a promova mobilitatea în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, învăţarea non-formală şi dialogul intercultural, încurajând angajabilitatea şi integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social şi cultural al acestora.

Prin programul ERASMUS+ destinat tinerilor, urmărim:

  • dezvoltarea personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe;
  • îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare şi tineret;
  • învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice);
  • onştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate;
  • dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul  cooperării europene şi internaţionale;
  • crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională;
  • urmărirea unor sinergii piata muncii şi antreprenoriatul.

O prioritate pentru Uniunea Europeană este de a permite tuturor tinerilor, inclusiv tinerilor cu oportunităţi reduse, să participe la Programul Erasmus+.

Proiectele de mobilitate desfășurate de COSI în cadrul programului Erasmus+ se împart în:

– Mobilități ale tinerilor (studenţi, elevi, tineri, voluntari etc.), în special ale tinerilor cu oportunități reduse și NEET (Not in Education, Training or Employment)

– Mobilități ale lucrătorilor de tineret, profesionişti din domeniile educaţie, formare şi tineret care facilitează procesul de învăţare (profesori, formatori, lucrători de tineret, personal de conducere sau administiv etc).

– Serviciul Eurpean de Voluntariat pentru tinerii care doresc să se implice în stagii de voluntariat într-o altă țară din UE, din vecinatatea UE sau într-o altă țară parteneră din lume. Pot ajuta, pot schimba și se pot implica într-o altă comunitate, învățând, în același timp, despre o altă cultură și despre ei înșiși. SEV promovează implicarea, toleranța între tineri, diversitatea și credința că pot schimba lucrurile în bine.

 

Mai multe informații: