Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET

Rolul Coaliției ONG pentru drepturile tinerilor NEET (fară a se limita):

  • Influențare politici/legislație națională cu incidență asupra tinerilor NEET, respectiv de promovare a unor politici naționale de prevenție;
  • Influențarea metodologiei de finanțare a programelor adresate tinerilor NEET (ex. POCU) așa încât finanțările să fie accesibile ONG-urilor care lucrează în beneficiul acestor tineri;
  • Influențarea dezbaterilor europene în raport cu structuri speciale: intergrupul pe tineret al Parlamentului European, Comitetul Economic și Social European, Forumul European al Tineretului etc;
  • Creșterea nivelului de informare și conștientizare asupra fenomenului NEET;
  • Întărirea colaborării și a parteneriatelor între ONG-urile care lucrează cu tinerii, inclusiv în vederea formării de consorții pentru a aplica la proiecte finanțate prin FSE;
  • Susținere proiecte de cercetare și oferire de date pe problematica tinerilor NEET și exemple de bună practică (inclusiv din punctul de vedere al prevenției);
  • Monitorizarea modului în care sunt alocate fondurile pe programele dedicate tinerilor NEET și tinerilor în general;
  • Advocacy în vederea recunoașterii ca actor (stakeholder) în dezbaterile consultative privind alocarea FSE pentru tineri;
  • La nivel național: colaborare cu instituțiile publice direct responsabile pentru politici privind tinerii (ex : MTS, MMFPS, Min. Fondurilor Europene);
  • Contribuția la dezvoltare de programe integrate de intervenție adresate tinerilor în situații NEET sau în situații de risc.