COSI este o entitate neguvernamentală care își propune să promoveze toleranța și dialogul inter-cultural, precum și integrarea socială a tinerilor și defavorizați, prin depășirea excluziunii sociale prin: inițiative coerente sociale, educaționale și civice.

Activități sociale

COSI sprijină și asistă persoanele defavorizate din București și zonele învecinate care se confruntă cu situații critice de marginalizare, sărăcie extremă și excluziune socială prin furnizarea de prestații/servicii necesare și foarte solicitate (haine, alimente, articole de igienă, rechizite școlare, materiale de construcție, îndrumare și consiliere etc.) în vederea sporirii unui nivel demn de viață, reintegrarii în societate și/sau în sistemul educațional prin acțiuni de ajutor umanitar.

Educație civică

COSI își propune să dezvolte conștientizarea populației generale a României (în special a tinerilor NEET) cu privire la factorii societali importanți care încă constituie obstacole în calea egalității în drepturi și a valorilor de nediscriminare conform Declarației Universale a Drepturilor Omului, promovând: drepturile omului, solidaritatea, voluntariatul, cetățenia activă și incluziunea, acceptarea interculturală și toleranța; și combaterea rasismului și xenofobiei, a discriminării, a inegalității sociale, a sărăciei și a excluderii de orice fel, prin activități civice/educaționale (evenimente, ateliere, seminarii, traininguri și dezbateri) și campanii de conștientizare.

Inițiative educaționale

COSI depune eforturi pentru introducerea educației interculturale, non-formale, pentru a promova gândirea critică, deschisă și creativă în rândul tinerilor români, dezvoltarea sentimentului de apartenență la valorile UE, prin proiecte de mobilitate internațională, în special în cadrul ErasmusPlus și Corpul European de Solidaritate. Mai mult, ONG-ul nostru face parte din Rețeaua Română ONG 21, printre alte 107 entități naționale care își propun să includă Politica Națională a Educației pentru Dezvoltare Durabilă în fiecare instituție de învățământ din România; iar COSI se concentrează în special pe Strategia UNECE pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă (Batumi, 2016) prioritatea nr. 5 – Consolidarea sinergiilor dintre educația formală, non-formală și informală. 

 

Membrii echipei COSI desfășoară ateliere educaționale non-formale și interculturale (și alte evenimente conexe) în cadrul și în colaborare cu instituțiile de învățământ din București (facultăți și licee).

EPVP

European Solidarity Corps

E- Active Youth

Curs de pregatire

Pale Blue Dot

ErasmusPlus Proiect

Contactaţi-ne!

Click aici