Ziua Internațională a Păcii – 21 septembrie 2016

Tema Zilei Internaționale a Păcii de anul acesta este – Obiectivele sustenabile de dezvoltare: Crearea de blocuri pentru pace.

Dezvoltarea durabilă abordează nevoile fundamentale ale prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Provocările moderne ale sărăciei, foametei, a resurselor naturale în scădere, deficitul de apă, inegalitatea socială, degradarea mediului, bolile, corupția, rasismul și xenofobia, printre altele, reprezintă provocări pentru pace și de a crea motive fertile pentru un conflict. Dezvoltarea durabilă contribuie în mod decisiv la disiparea și eliminarea acestor cauze de conflict și oferă fundamentul pentru o pace durabilă. Pace, între timp, consolidează condițiile pentru dezvoltarea durabilă și eliberează resursele necesare pentru societățile să se dezvolte și să prospere.

Fiecare dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă este un bloc de construcție în arhitectura globală a păcii. Este esențial să se mobilizeze mijloacele de punere în aplicare, inclusiv a resurselor financiare, dezvoltarea și transferul de tehnologie, precum și consolidarea capacităților, precum și rolul parteneriatelor. Toata lumea are o miză și fiecare are o contribuție la aceasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *