Ziua Internaționlă a Drepturilor Omului – 10 Decembrie 2017

Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual în jurul lumii pe 10 decembrie. Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a ONU, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), prima exprimare globală a drepturilor omului și una dintre primele realizări majore a noii organizații a Națiunilor Unite.
Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 (V), prin care invita toate statele membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum cred că e potrivit.
Ziua este marcată în mod normal atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt cât și de evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului.
In urmatoarele randuri veti regasi Drepturile absolute si cele Relative.
Drepturile absolute garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
• Dreptul la viaţă (art. 2 CEDO)
• Dreptul de a nu fi supus torturii şi relelor tratamente (art. 3 CEDO)
• Dreptul de a nu fi supus sclaviei şi muncii forţate (art. 4 CEDO)
• Dreptul de a nu fi supus unei pedepse neprevăzute de lege (art. 7 CEDO)
• Dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit de 2 ori (art. 4 Protocolul nr. 7 CEDO)
Drepturile relative garantate de Convenţia europeană a Drepturilor Omului
• Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO)
• Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO) şi dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală (art. 2 din Protocolul nr. 7 CEDO)
• Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi corespondenţei (art. 8 CEDO)
• Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 9 CEDO)
• Libertatea de exprimare (art. 10 CEDO)
• Libertatea de întrunire şi asociere (art. 11 CEDO)
• Dreptul la căsătorie (art. 12 CEDO) şi egalitatea între soţi (art. 5 Protocolul nr. 7 CEDO)
• Dreptul la un recurs efectiv (art. 13 CEDO)
• Dreptul la protecţia proprietăţii (art. 1 Protocolul nr. 1 CEDO)
• Dreptul la instruire (art. 2 Protocolul nr. 1 CEDO)
• Dreptul la liberă circulaţie(art. 2 Protocolul nr. 4 CEDO)
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=rum
Mai multe informații:
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/index.shtml
#StandUp4HumanRights #COSI #HumanRightsDay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *